Zhejiang Dongjian Pharmaceutical Co., Ltd
 

Our Team

——

Mr. Feimin Jin 1966
Zhejiang Industry Univ.
Hengdian TOSPO – CEO

Dr. Shuoliang Li 1977
HKU PhD 
Novartis Scientist
Mr. Allan Huges
Wales University 
Over 30years XP in Solvay UK,  Dugussa, Germany,   Merck and Co. Inc.  USA and Eisai  Japan

Dr. Baofu Zheng 1979
Nankai Univ
HKU PhD
Mr. Stephen Shen 1973
Hangzhou Univ.
Tsinghua Univ EMBA